2020-07-22 08:06:00

Natječaj za izbor ravnatelja/ice škole

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Islamske gimnzije dr. Ahmeda Smajlovića objavljen je u Narodnim novinama br. 85/2020 od 22. srpnja 2020. g.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od objave u Narodnim novinama.


Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića